INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION LAW AND STANDARDS IN THE SOCIAL SPHERE

  • Alexandr V. Polykarov Peoples Friendship University of Russia
Palavras-chave: counteraction, corruption; social policies; health services.

Resumo

The study aims to show the scope and limits of administrative anti-corruption regulations, to detect the causes and factors leading to corruption in the social sphere and to identify the possibility of reinforcing administrative anti-corruption means, including in accordance with international standards. A dialectic approach to the examination of social phenomena made it possible to analyze the above issue in historical perspective and the comparative analysis was used to compare Russian anti-corruption legislature with international legal instruments and the anti-corruption laws in force in selected countries. The study defined administrative enforcement as a means of counteracting corruption in the social sphere, determined various administrative procedures adopted in anti-corruption mechanisms and highlighted a discrepancy between Russian anti-corruption legislature and international laws. For the first time in research on administrative law, the study focused on the adoption of administrative anti-corruption regulations in the social sphere in accordance with international legal standards. 

Referências

Denisov, S. A. Vozmozhnosti primeneniya instituta administrativnoy otvetstvennosti dlya borby s korruptsiyey gosudarstvennykh sluzhashchikh (Possibilities of applying administrative responsibility to fight against corruption among public officials). – Administrativsnaya otvetstvennost: voprosy teorii i praktiki. – M., 2004. – Pp. 201-205.

2. Plokhoy, O. A. Osnovnye napravleniya politiki Rossiyskoy Federatsii v sfere protivodeystviya korruptsii (Main anti-corruption policy areas in the Russian Federation). – Sovremennye standarty i tekhnologii protivodeystviya korruptsii. – M., 2015. – Pp. 45-48.
3. Khasanov, F. Z. Obshchaya kharakteristika korruptsii v sfere zdravookhraneniya (General characteristics of corruption in the healthcare sector) // Zakonodatelstvo. – 2015. – № 5. – Pp. 15-19.

4. Plokhov, S. V. Protivodeystviye korruptsii v sotsialnoy sfere (na primere zdravookhraneniya i obrazovaniya Volgogradskoy i Saratovskoy oblastey) (Countering corruption in the social sphere: Using the example of the healthcare and education sectors in Volgograd and Saratov Oblasts): dis. … kand. yurid. nauk. – Saratov, 2013. – 220 p.

5. Balebanova, T. A. Sovremennoye sostoyaniye korruptsii v zdravookhranenii Rossii i mery yeyo preduprezhdeniya: kriminologicheskoye issledovaniye (Current stage and prevention of corruption in Russia’s healthcare sector: A criminological research): dis. … kand. yurid. nauk. – M., 2013. – 193 p.

6. Dylkov, A. S. Administrativno-pravovye mekhanizmy protivodeystviya korruptsii: sravnitelny analiz opyta Rossii i SShA (Administrative anti-corruption mechanisms: A comparative analysis of Russia and the USA): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. – M., 2015. – 220 p.

7. Kurakin, A. V. Administrativno-pravovye sredstva preduprezhdeniya i presecheniya korruptsii v sisteme gosudarstvennoy sluzhby Rossiyskoy Federatsiii (Administrative and legal means to prevent and suppress corruption in the public system of the Russian Federation): dis. … d-ra yurid. nauk. – M., 2008. – 425 p.

8. Polykov, M. M. Administrativno-pravovye sposoby preduprezhdeniya korruptsionnykh pravonarusheniy (Administrative and legal means to prevent corruption crimes): dis. … kand. yurid. nauk. – M., 2009. – 183 p.

9. Povny, D. A. Administrativnye protsedury kak sredstvo protivodeystviya korruptsii v obrazovanii Rossiyskoy Federatsii (Administrative procedures as a means to prevent corruption in the educational system of the Russian Federation): dis. … kand. yurid. nauk. – Chelyabinsk, 2011.

10. Shevelevich, A. A. Administrativno-pravovye osnovy protivodeystviya korruptsii v sisteme gosudarstvennoy sluzhby (Administrative and legal framework for combating corruption in the public service system): dis. … kand. yurid. nauk. – M., 2008. – 174 p.

11. URL: http://www.fair.ru/glava-mvd-otmetil-korrumpirovannost-goszakupok-stroitelstva-16100516570056.htm (Accessed: 27 November 2016)

12. URL: http://lenta.ru/articles/2017/04/06/corruption/ (Accessed: 8 May 2017).

13. OECD, Integrity of Public Education in Tunisia (Results of a preliminary integrity scan (PRINTS) of Tunisian education), 2013 [E-resource] // URL: http://www.oecd.org/cleangovbiz/Tunisia-Integrity-Education.pdf .

14. Programme of action against corruption [E-resource] // URL: http://wcd.coe.int/ com.instranet.InstraServlet?command= com.instranet.CmdBlobGet& InstranetImage=539992&SecMode= 1&DocId=550744&Usage=2 (Accessed: 1 november 2011).

15. Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member states on the on codes of conduct for public officials [E-resource] // URL: http://www.coe.int/t/ dghl/monitoring/greco/ documents/Rec%282000%2910_EN.pdf (Accessed: 1 November 2016).

16. Örtenblad A., Abrahamson Löfström C., Sheaff R.‬, ‪Management Innovations for Healthcare Organizations: Adopt, Abandon or Adapt?‬. ‪Routledge, 2015. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
17. Polukarov, A. V. Implementatsiya norm mezhdunarodnogo prava o protivodeystvii korruptsii v sotsialnoy sfere v rossiyskoye zakonodatelstvo (Implementing the anti-corruption rules of international law in the social sphere into Russian legislation) / A. V. Polukarov // Vestnik Vserossiyskogo instituta povysheniya kvalifikatsii sotrudnikov MVD Rossii. – 2017. - № 2. – Pp. 20-32.

18. Polukarov, A. V. Administrativno-pravovaya obespechennost protivodeystviya korruptsii v sotsialnoy sfere (Administrative anti-corruption legislation in the social sphere) / A. V. Polukarov // Rossiyskaya yustitsiya. – 2018. – № 12. – Pp. 45-48.

19. Polukarov, A. V. Ugolovno-pravovoye i administrativno-pravovoye protivodeystviye korruptsii v sotsialnoy sfere v zarubezhnykh gosudarstvakh (Foreign criminal and administrative anti-corruption regulations in the social sphere) / A. V. Polukarov // Vestnik Vserossiyskogo instituta povysheniya kvalifikatsii sotrudnikov MVD Rossii. – 2017. - № 1. – Pp. 25-36.

20. Polukarov, A. V. Problemy i perspektivy administrativno-pravovogo regulirovaniya protivodeystviya korruptsii v sotsialnoy sfere (Challenges and prospects of administrative anti-corruption regulations in the social sphere) / A. V. Polukarov // Klastery. Issledovaniya i razrabotki. – 2017. – Vol. 2. – № 4. – Pp. 29-34.

21. Polukarov, A. V. Mezhdunarodno-pravovye standarty ugolovno-pravovykh sredstv protivodeystviya korruptsii v sotsialnoy sisteme (International criminal law regulations on countering corruption in the social system) / A. V. Polukarov // Mezhdunarodnoye parvo i mezhdunarodnye organizatsii / International Law and International Organizations. – 2016. – № 4. – Pp. 400-413.
Publicado
2020-04-23
Como Citar
V. POLYKAROV, A. INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION LAW AND STANDARDS IN THE SOCIAL SPHERE. Gênero & Direito, v. 9, n. 03, 23 abr. 2020.
Seção
Seção Livre