(1)
G. Voskoboynikov, S. .; V. Schukina, T. .; G. Tahtamishev, V. .; S. Akisheva, M. .; Y. Gumenyuk, A. .; V. Yushina, S. . WAS NAPOLEON’S INVASION A REAL THREAT TO RUSSIA TO LOSE ITS NATIONAL SOVEREIGNTY?. G&D 2020, 9.