V. Bondaletov, Valeriy, Candidate of sociological sciences, assistant professor of the Institut innovatsionnykh tekhnologiy i gosudarstvennogo upravleniya, Federação Russa