Ara├║jo, J. M. de, Maia, F. J. F., & Borges, M. C. de A. (2020). Editorial. Prim Facie, 19(42), 7-15. https://doi.org/10.22478/ufpb.1678-2593.2020v19n42.56560