Gouveia, Aline Gomes Peixoto, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal de Juiz de Fora, Brazil