V. Smirnov, Roman, Aleksandr S. Tulupov, Olga V. Kadyrova, Oleg V. Burgonov, Nadezhda A. Kudrova, e Tatyana N. Kosheleva. 2020. “ON THE QUESTION OF PRACTICAL APPLICATION OF METHODS AND MECHANISMS FOR FORMATION OF REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGIES”. Gênero &Amp; Direito 9 (04). https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2020v9n04.52818.