[1]
R. Gomes e L. Olinto, “OS YOGAS DE GROTOWSKI”, MORINGA, vol. 11, nº 1, jun. 2020.