Oliveira, Roniton Rezende, Centro Universitário UniSEB, Brazil